Casa Modernista Plaça del Rei

foto6 (Modificada (2))

Aquest immoble va ser la llar d’antiquaris, mestres artesans residents al Barri Gòtic des de l’any 1700.

Els besavis de la propietat treballaven per a la catedral com a tallistes ebenistes: el retaule de l’entrada posterior de la catedral va ser fet pel besavi mentre la besàvia teixia casulles papals brodades en or.)

El pis conté tot el mobiliari modernista original –essent un dels escassos immobles burgesos que conserva l’inconfusible estil de l’època- i està emplaçat en un lloc emblemàtic en el centre mateix del Barri Gòtic: Plaça del Rei (centre polític de l’Edat mitjana, any 1.230).

 
 
 
 
 
 
 
 
 &nbsp